Chuyển mục đích sử dụng rừng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Chuyển mục đích sử dụng rừng


Luật sư Tư vấn Luật Bảo vệ và phát triển rừng – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 11 tháng 09 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Chuyển mục đích sử dụng rừng

  • Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004
  • Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

3./ Luật sư tư vấn

Mục đích sử dụng rừng là một trong những tiêu chí thường được dùng để phân loại rừng, và dựa trên tiêu chí này, rừng được phân loại thành rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Một diện tích rừng nhất định trong quá trình tồn tại không phải luôn bị chia thành một trong ba loại rừng trên mà có thể được chuyển từ loại này sang loại khác. Do quá trình chuyển mục đích sử dụng rừng ảnh hưởng tới rất nhiều yếu tố xung quanh sự bảo vệ và phát triển của nó nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải tuân theo những quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 27 Luật bảo vệ và phát triển rừng được hướng dẫn bởi Điều 28, Điều 29 Nghị định 23/2006/NĐ-CP quy định về “Chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác” thì:

-Việc chuyển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác và việc chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

-Việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải đúng thẩm quyền, cụ thể:

+Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập thông qua Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng với nhau đối với các khu rừng thuộc quyền xác lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng rừng do điều chỉnh dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định việc chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án đó.

-Về quy định về chỉ số và tiêu chí mà chỉ khi đáp ứng thì việc cho phép xác lập việc chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác mới đúng pháp luật như sau:

 +Diện tích rừng đặc dụng, rừng sản xuất được chuyển sang rừng phòng hộ thì diện tích đó phải đạt tiêu chí và chỉ số cho phép công nhận rừng phòng hộ.

+Diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất được chuyển sang rừng đặc dụng thì diện tích đó phải đạt tiêu chí và chỉ số cho phép công nhận rừng đặc dụng.

+Diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được chuyển sang rừng sản xuất thì diện tích đó phải đạt tiêu chí và chỉ số cho phép công nhận rừng sản xuất.

-Ngoài ra, các loại rừng được chuyển mục đích sử dụng khác không phải là lâm nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải được thực hiện phù hợp với các quy định sau:

+Đúng thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

+Có dự án đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+Có báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

+Có phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+Cơ quan cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải đảm bảo việc đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải được các cá nhân, tổ chức, cơ quan thực hiện theo đúng các quy định trên mới được coi là hợp pháp.

Với những tư vấn về câu hỏi Chuyển mục đích sử dụng rừng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191