Hiệu lực hồi tố của Luật An ninh mạng như thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Hiệu lực hồi tố của Luật An ninh mạng như thế nào

Anh Chị ơi! Cho em hỏi, Quy định về Luật An Ninh Mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, nhưng những vi phạm trước đó có bị áp dụng quy định Về hiệu lực hồi tố không ạ?

Em cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Luật An ninh mạng – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 06/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Hiệu lực hồi tố của Luật An ninh mạng năm 2018

  • Luật an ninh mạng năm 2018
  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

3./ Luật sư trả lời Hiệu lực hồi tố của Luật An ninh mạng như thế nào

Hồi tố là một dạng hiệu lực pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được coi là tính bắt buộc thi hành của văn bản trong một giai đoạn nhất định, trên một không gian nhất định và với những chủ thể pháp luật nhất định. Nói một cách đơn giản, hồi tố được hiểu là hiệu lực trở về trước.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội có thông qua Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 và Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2019. Vậy, trước ngày 1/1/2019, các quy định của Luật này có được áp dụng không?

 Căn cứ Điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 152.Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật

1.Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước.

2.Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

a)Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;

b)Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. …”

Mặt khác, xuất phát từ nguyên tắc pháp chế “nullum crimen sine lege” tức không có tội nếu không có luật. Theo nguyên tắc này Luật an minh mạng chỉ có hiệu lực thi hành đối với hành vi xảy ra từ khi luật đó có hiệu lực thi hành đến khi luật đó mất hiệu lực. Nếu hành vi đã được thực hiện trước khi có luật này thì không thể áp dụng điều luật này để xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng, quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn cho chủ thể thực hiện hành vi.

Như vậy, Luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019  không có hiệu lực hồi tố. Những hành vi vi phạm trước đó không bị áp dụng hiệu lực hồi tố để xử lý để xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191