Trung tâm dịch vụ việc làm

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Trung tâm dịch vụ việc làm


Luật sư Tư vấn Luật Việc làm – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 04 tháng 09 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Trung tâm dịch vụ việc làm

  • Bộ luật lao động năm 2012.
  • Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
  • Luật việc làm năm 2013.

3./ Luật sư tư vấn

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 14 Bộ luật lao động quy định về tổ chức dịch vụ việc làm theo đó tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Trong đó, trung tâm dịch vụ việc làm được hiểu là:

Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Việc làm quy định về “Trung tâm dịch vụ việc làm” như sau:

1.Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a)Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

b)Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị – xã hội thành lập.

2.Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3.Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.”

Theo đó, trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập và trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị – xã hội thành lập. Đồng thời trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm; người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.

Điều 3 Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định về “điều kiện thành lập” của trung tâm dịch vụ việc làm theo đó, một trung tâm dịch vụ việc làm phải:

-Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

-Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

-Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).

-Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.

-Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

-Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập, khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 196/2013/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm được thực hiện theo quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, Nghị định 196/2013/NĐ-CP là văn bản pháp luật quy định rõ về việc thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Như vậy, trung tâm việc làm là một đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và được tổ chức, hoạt động các quy định trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Trung tâm dịch vụ việc làm, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191