Văn bản nào quy định cụ thể về mức giá bồi thường đất

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Văn bản nào quy định cụ thể về mức giá bồi thường đất

Đất gia đình tôi ở khu vực giải tỏa, đợt này chuẩn bị làm đường nên họ giải phóng mặt bằng đa phần các hộ đang sinh sống tại đây, đối với nhà tôi họ chỉ trả 25 triệu/m2 và đền bù tại chỗ khác, hỗ trợ mua nhà với giá 20 triệu/m2, việc đền bù thế này hiện chúng tôi không đồng ý vì giá thực tế đất tại đây đang là 85 triệu/m2, vậy việc áp dụng giá bồi thường như thế có đúng không, và chúng tôi có thể căn cứ vào văn bản nào để đòi quyền lợi cho mình? Xin cảm ơn.


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 05 tháng 09 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Xác định giá bồi thường đất

  • Luật Đất đai năm 2013
  • Luật Khiếu nại năm 2011

3./ Luật sư tư vấn

Khi Nhà nước tiến hành giải phóng mặt bằng trong các trường hợp được pháp luật quy định thì để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người sinh sống, đầu tư trên khu vực bị giải tỏa, Nhà nước sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những người đáp ứng điều kiện để được hưởng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá bồi thường trong trường hợp này được xác định như sau:

Thứ nhất, do bạn không đề cập cụ thể về loại đất mà gia đình bạn có cụ thể là loại đất gì, cũng như không đề cập đến địa phương của bạn là ở huyện nào, nông thôn hay đô thị nên việc tính giá đất cụ thể mà bạn được bồi thường là không chính xác được, do vậy, việc bồi thường của cơ quan nhà nước mức đền bù bạn đưa ra đã hợp lý chưa cũng không thể khẳng định được.

Thứ hai, việc xác định mức giá bồi thường khi đền bù giải phóng mặt bằng. Khoản 3 và Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm quy định như sau:

“3.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. …

4.Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau: …

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.”

Theo đó, mỗi tỉnh sẽ có một bảng giá đất cụ thể khác nhau do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với từng địa phương. Trong bảng giá đất đó sẽ có giá đất cụ thể được dùng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, dựa trên thông tin của thửa đất mà các chủ thể áp dụng quy định tại bảng giá đất và lựa chọn giá đất cụ thể cho từng thửa.

Thứ ba, nếu gia đình bạn cảm thấy chưa thỏa đáng với mức bồi thường do Ủy ban nhân dân đưa ra thì có thể thực hiện khiếu nại quyết định bồi thường của Ủy ban nhân dân này theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại:

 “1.Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. …”

Thời hiệu khiếu nại trong trường hợp này là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bồi thường trên.

Nếu việc khiếu nại không thành công hoặc bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì bạn có thể gửi đơn khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính đến cơ quan có thẩm quyền để khởi kiện lại quyết định mức bồi thường cho gia đình bạn nếu có căn cứ cho rằng quyết định của Ủy ban nhân dân là trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, với những chi tiết bạn đưa ra thì không đủ để xác định giá đất bồi thường trong trường hợp của bạn có hợp lý hay không, ngoài ra để xác định giá đất bạn có thể sử dụng bảng giá đất được ban hành theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất được bồi thường vào năm 2018 (năm tiến hành thu hồi đất và bồi thường).

Với những tư vấn về câu hỏi Văn bản nào quy định cụ thể về mức giá bồi thường đất, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191