Muốn di chuyển trụ điện ở đất của mình ra thì làm như thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Muốn di chuyển trụ điện ở đất của mình ra thì làm như thế nào

Công ty điện lực lắp đặt trụ điện trong mảnh đất thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng không có thông báo. Khi tôi lên hỏi thì phía công ty điện lực trả lời đã gửi tiền đền bù cho UBND rồi nhưng tôi không nhận được khoản tiền đền bù nào. Giờ tôi muốn di dời cột điện thì làm sao.


Luật sư Tư vấn Luật điện lực – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 08/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Thủ tục để di chuyển trụ điện ra khỏi mảnh đất của mình

  • Luật điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2012
  • Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật điện lực và an toàn điện

3./ Luật sư trả lời Muốn di chuyển trụ điện ở đất của mình ra thì làm như thế nào

Theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu của quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không sẽ được bồi thường, hỗ trợ một mức nhất định khi cho đường dây điện, các công trình điện khác như cột điện, trụ điện,… chạy qua, sử dụng quỹ đất, nhà ở, công trình khác. Nếu bạn muốn di dời trụ điện ra khỏi phần đất của mình khi đã được đền bù thì bạn cần phải có sự đồng ý của bên điện lực và chịu chi phí di chuyển trụ điện.

Căn cứ Điều 18 và Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP:

“Điều 18. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1.Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định này thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một (01) lần như sau:

a)Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không;

b)Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn tương đương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

c)Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương. …

Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

1.Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a)Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b)Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c)Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d)Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2.Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3.Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.

Theo đó, nếu như trụ điện được đặt trong mảnh đất thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng của bạn, bạn sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Nếu bên điện lực không bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì bên điện lực không có quyền lắp đặt trụ điện ở phần diện tích đất đó, hành vi lắp đặt là sai quy định của pháp luật. Tuy nhiên, như bạn trình bày thì bên điện lực có thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho bạn nên khi muốn di dời trụ điện bạn phải làm đơn đề nghị để lấy ý kiến của bên điện lực. Khi có sự đồng ý của bên điện lực thì việc di dời mới được thực hiện. Chi phí di dời này bạn sẽ phải chịu.

Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân xã giao cho bạn số tiền mà bên điện lực dùng để bồi thường, hỗ trợ khi lắp đặt trụ điện trong phần đất nhà bạn. Tuy nhiên, bạn phải chú ý về tính chính xác của câu trả lời của bên điện lực, để đảm bảo tính chính xác, bạn có thể yêu cầu bên điện lực trả lời bằng văn bản cho bạn để làm căn cứ yêu cầu Ủy ban nhân dân xã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, để di dời trụ điện, bạn cần làm đơn đề nghị bên điện lực thực hiện việc di dời trụ điện ra khỏi diện tích đất nhà bạn. Và bạn sẽ phải chịu chi phí di dời.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191