Thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân có bắt buộc phải nộp trực tiếp tới chi cục thuế?

Câu hỏi của khách hàng: Thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân có bắt buộc phải nộp trực tiếp tới chi cục thuế?

Em chào mọi người,
Công ty em đang có 1 số nhân viên thay đổi từ Chứng minh thư cũ sang thẻ căn cước công dân mới thì em có làm bản thay đổi thông tin đăng ký thuế của những nhân viên đó, em có thể làm qua mạng hay chuyển qua bưu chính được không hay phải làm bản cứng rồi nộp cho chi cục thuế của từng nơi?


Luật sư Tư vấn Pháp luật về đăng ký thuế – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 30/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Thực hiện thay đổi thông tin đăng lý thuế

  • Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;
  • Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

3./ Luật sư trả lời Thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân có bắt buộc phải nộp trực tiếp tới chi cục thuế?

Tiền thuế là một trong những nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước. Thông tin đăng ký thuế của cá nhân là một trong những căn cứ để xác định, quản lý việc khai và nộp thuế của những cá nhân đó. Do vậy, khi có thay đổi về thông tin đăng ký, các chủ thể đó phải đăng ký thay đổi với cơ quan thuế theo quy định. Việc đăng ký có thể được thực hiện trên cổng thông tin điện tử mà không bắt buộc phải nộp trực tiếp.

Khoản 2 Điều 14 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định:

Điều 14. Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

… 2.Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Việc tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Căn cứ Điều 20 Thông tư 110/2015/TT-BTC:

Điều 20.Thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục đăng ký thuế khác

1.Người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế, … thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để khai, gửi các hồ sơ về đăng ký thuế theo quy định dưới dạng điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông điện tử của Tổng cục Thuế.

2.Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận và gửi thông báo … cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến cơ quan thuế hoặc thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ cho người nộp thuế.

3.Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, xử lý hồ sơ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế và trả kết quả giải quyết qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục và phải trả kết quả cho người nộp thuế, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế xác nhận việc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử, cơ quan thuế gửi thông báo (theo mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, trong thông báo nêu rõ thời hạn trả kết quả theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

Trường hợp kết quả trả cho người nộp thuế là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế, người nộp thuế có trách nhiệm đến cơ quan thuế để nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế bằng văn bản.Trường hợp người nộp thuế đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì bản đã cấp không còn giá trị sử dụng kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

4.Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục theo quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế xác nhận việc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử, cơ quan thuế gửi thông báo yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ (theo mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Cơ quan thuế nhận được giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Theo đó, khi có thay đổi thông tin do đối tượng nộp thuế chuyển đổi từ Chứng minh thư nhân dân sang Thẻ căn cước công dân thì với tư cách là người nộp thuế, bạn hoàn toàn có thể thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN theo thủ tục trên. Tuy nhiên, sau khi có kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới thì người nộp thuế có trách nhiệm đến cơ quan thuế để nhận Giấy chứng nhận bằng văn bản.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn vẫn có thể nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật mà không cần trực tiếp thực hiện việc thay đổi tại các cơ quan thuế có thẩm quyền.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191