Xin hỗ trợ về sáp nhập doanh nghiệp.

Câu hỏi của khách hàng: Xin hỗ trợ về sáp nhập doanh nghiệp.

Chào các anh chị, công ty mình dự tính giao kết hợp đồng sáp nhập với đối tác. Sau khi hoàn tất thoả thuận, bên mình sẽ chấm dứt hoạt động và bên nhận sáp nhập sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng mà bên mình chưa thanh lý, thụ hưởng toàn bộ quyền cũng như chịu nghĩa vụ khác của công ty mình.

Theo Nghị định 78/2015, doanh nghiệp bị sáp nhập phải làm Thông báo chấm dứt hoạt động gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo này sẽ gửi kèm hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN của doanh nghiệp nhận sáp nhập hay sẽ nộp thành bộ hồ sơ riêng ạ? Và thứ tự nộp hồ sơ sẽ làm thế nào?

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị sáp nhập có phải làm các thủ tục như quyết toán thuế tương tự trường hợp giải thể tại cơ quan thuế không?

Hy vọng các anh chị có kinh nghiệm dành chút thời gian tư vấn cho mình.

Chân thành cảm ơn!


Luật sư Tư vấn Luật doanh nghiệp – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 22/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP)
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

3./ Luật sư trả lời Xin hỗ trợ về sáp nhập doanh nghiệp.

Sáp nhập doanh nghiệp là một loại của tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Việc sáp nhập công ty cần thực hiện thủ tục sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT thì việc thông báo/ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp là do công ty nhận sáp nhập thực hiện, không phải do công ty bị sáp nhập thực hiện. Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 61.Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

1.Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia, công ty bị hp nhất, công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.Trường hợp công ty bị chia, công ty bị hp nhất, công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về việc quyết toán thuế của công ty bạn (công ty bị sáp nhập). Căn cứ vào Khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp thì việc quyết toán thuế là một trong những điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp có thể giải thể, nhưng, công ty bạn không phải sẽ bị giải thể khi thực hiện việc sáp nhập mà chỉ là “chấm dứt hoạt động” mà thôi. Việc giải thể và chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập là hai việc khác nhau. Nếu doanh nghiệp giải thể thì các nghĩa vụ tài chính, nợ, thuế,… sẽ do chính doanh nghiệp giải thể hoàn thành trước khi kết thúc giải thể. Còn với doanh nghiệp bị sáp nhập, các nghĩa vụ tài chính, nợ thuế,… sẽ do doanh nghiệp nhận sáp nhập thực hiện sau khi sáp nhập và sau khi doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt hoạt động.

Nói cách khác, công ty bạn sẽ không phải quyết toán thuế tại cơ quan thuế trước khi chấm dứt hoạt động nhưng công ty cần thực hiện việc chốt thuế để công ty nhận sáp nhập nắm bát được nghĩa vụ và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đến thời hạn.

Căn cứ Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp, Điều 24Điều 61 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Điều 7 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà công ty nhận sáp nhập gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh không có thông báo về việc chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập mà có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị sáp nhập. Dựa vào các giấy tờ này, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập theo quy định. Trường hợp công ty nhận sáp nhập không có sự thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm gửi thông báo để Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, công ty bạn không có trách nhiệm gửi thông báo về việc chấm dứt tồn tại của công ty khi công ty chấm dứt hoạt động do bị sáp nhập. Trách nhiệm này là của công ty nhận sáp nhập. Ngoài ra, công ty bạn sẽ không phải thực hiện các nghĩa vụ quyết toán tài chính khi chưa đến hạn mà chỉ cần thực hiện việc chốt nghĩa vụ để công ty nhận sáp nhập có thể nắm bắt và thực hiện những nghĩa vụ đó khi đến hạn.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191