Văn bản di chúc có được chấp nhận không

Văn bản di chúc có được chấp nhận không

 

 

Di chúc ghi là giấy giao quyền sử dụng đất ở, có chữ kí của các thành viên trong gia đình và của người làm chứng thì có được chấp nhận không?

 

Gửi bởi: Nguyễn Thị Hường

Trả lời có tính chất tham khảo

 

 

 

Theo thông tin bạn cung cấp, một người đã lập di chúc nhưng lại ghi là giấy giao quyền sử dụng đất ở, có chữ ký của người làm chứng và các thành viên trong gia đình. Để xác định xem văn bản đó có được chấp thuận hay không, bạn phải đọc nội dung của văn bản đó. Nội dung văn bản có phải để chỉ định người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế… nhưng một bản di chúc hay không; hay đó là nội dung thỏa thuận của gia đình về việc phân chia tài sản chung?… Với những thông tin bạn cung cấp, không đủ để xác định văn bản đó có được chấp thuận hay không.

Trong trường hợp văn bản đó là di chúc thì việc di chúc có được chấp nhận hay không phải xác định tính hợp pháp của di chúc. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 652 Bộ luật dân sự:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, di chúc hợp pháp phải tuân thủ quy định của pháp luật về nội dung và hình thức di chúc. Nội dung của di chúc phải ghi rõ các thông tin theo quy định tại Điều 653 Bộ luật dân sự:

Ngày, tháng, năm lập di chúc;

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

– Di sản để lại và nơi có di sản;

– Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Về hình thức của di chúc, di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng (Điều 649 Bộ luật dân sự). Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng như bạn nêu, Ðiều 656 Bộ luật dân sự quy định như sau:Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Như vậy, di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải đáp ứng điều kiện có ít nhất hai người làm chứng. Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc nhưng phải trừ những người theo quy định tại Điều 654 Bộ luật dân sự:

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

– Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

– Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Vậy, bạn có thể căn cứ vào những quy định nêu trên và áp dụng với tình hình thực tiễn của mình để xác định xem văn bản bạn nêu có được chấp nhận hay không.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191