Sửa tên cha trong Giấy khai sinh

Sửa tên cha trong Giấy khai sinh

Cha tôi có họ tên trong CMND là Nguyễn Thế Hùng, còn trên Giấy khai sinh là Nguyễn Ngọc Hùng. Do đó trong Giấy khai sinh của tôi có ghi tên cha tôi là Nguyễn Ngọc Hùng. Vậy xin hỏi tôi phải làm gì để họ tên của cha tôi trong Giấy khai sinh của tôi theo đúng như tên của cha tôi trong CMND. Tôi phải tới cơ quan nào để được giải quyết vấn đề này. Xin trân thành cảm ơn!

Gửi bởi: NGUYỄN THẾ HƯNG

Trả lời có tính chất tham khảo

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Do vậy, với mỗi cá nhân Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc và mọi giấy tờ hồ sơ của cá nhân phải phù hợp với giấy khai sinh của cá nhân đó.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Hành chính tư pháp


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191