Chia tài sản vợ chồng

Chia tài sản vợ chồng

Vợ chồng tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn. Vợ tôi yêu cầu chia đôi tài sản là quà cưới gồm: 9 chỉ Vàng do bên nhà trai cho (mẹ tôi cho 5 chỉ, ông bà nội cho 2 chỉ, họ hàng cho 2 chỉ). Tôi có phải chia cho cô ấy số vàng này không?

Gửi bởi: Trần Minh Trực

Trả lời có tính chất tham khảo

Để giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, vợ chồng bạn phải xác định số tài sản đó là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng, căn cứ theo quy định sau:

– Tài sản chung của vợ chồng(Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình): Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ, chồng (Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình): Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Bạn có thể căn cứ vào quy định nêu trên để xác định số vàng hiện có là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng. Nếu vợ chồng bạn không tự thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Luật Hôn nhân và gia đình quy định việc giải quyết tài sản vợ chồng như sau:

– Giải quyết tài sản chung của vợ chồng: theo khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

– Giải quyết tài sản riêng của vợ, chồng: theo khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình, tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Các văn bản liên quan:

Luật 52/2014/QH13 Hôn nhân và gia đình

Trả lời bởi: CTV3


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191