Thông báo và ghi vào sổ hộ tịch các việc thay đổi, cải chính hộ tịch

Thông báo và ghi vào sổ hộ tịch các việc thay đổi, cải chính hộ tịch

Thông báo và ghi vào sổ hộ tịch các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch được pháp luật quy định như thế nào?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo Điều 40 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thông báo và ghi vào sổ hộ tịch các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch được quy định như sau:

1. Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung điều chỉnh hộ tịch mà sổ hộ tịch đã chuyển lưu một quyển tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện về những nội dung thay đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về những nội dung thay đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Admin Portal


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191