Thiếu giấy xác nhận đã thi hành bản án do lỗi của Tòa án, làm cách nào để làm thủ tục xóa án tích đúng hạn ?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thiếu giấy xác nhận đã thi hành bản án do lỗi của Tòa án, làm cách nào để làm thủ tục xóa án tích đúng hạn?

Các anh chị ơi em đang làm thủ tục xóa án tích cho 1 anh phạm tội năm 16 tuổi và được hưởng án treo.
Tuy nhiên trong khi làm hồ sơ em phát hiện ra sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì Tòa án không hề gửi quyết định thi hành án và bản án hay hồ sơ gì liên quan đến việc thi hành án cho cơ quan Công an nơi anh này cư trú để thi hành án. (Vì được hưởng án treo nên Cơ quan công an nơi cư trú quản lý). Từ năm 2013 đến nay, đã hết thời gian thi hành bản án và thời gian thử thách. Đến giờ làm thủ tục xóa án tích thì mới té ngửa Công an họ không hề quản lý anh này trong thời gian vừa qua vì không có Quyết định thi hành án gửi về cho Cơ quan Công an. Vì vậy họ không thể xác nhận cho anh này là đã thi hành xong bản án.
Vấn đề là cần có xác nhận này mới làm được thủ tục xóa án tích, Nhưng đây là lỗi của Tòa án và Thi hành án, đã không gửi hồ sơ thi hành án cho công an. Anh đó cũng không hề nhận được Quyết định thi hành án.
Em nhớ khi học hình sự cô giáo có nói về vấn đề này: khi mà lỗi không phải của họ thì vẫn được tính thời gian thi hành án bình thường. Có anh chị nào nhớ về vấn đề này, hay am hiểu về thi hành án không giúp em với ạ!


Luật sư Tư vấn Luật Thi hành án hình sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề thi hành án treo

  • Luật Thi hành án hình sự 2010
  • Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

3./ Luật sư tư vấn

Khi bản án/quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Tòa án ra quyết định thi hành án để thi hành bản án đối với người phạm tội theo quy định pháp luật. Việc thi hành án treo được thực hiện như sau:

Căn cứ Điều 61, 62, 63 Luật Thi hành án hình sự 2010, các thủ tục thi hành án treo theo quy định pháp luật như sau:

Tòa án ra quyết định thi hành án đối với người bị kết án khi bản án có hiệu lực thi hành. Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được hưởng án treo; mức hình phạt tù và thời gian thử thách của người được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây:

– Người được hưởng án treo;

– Viện kiểm sát cùng cấp;

–  Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú

Sau đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của người được hưởng án treo là người chưa thành niên đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án. Hồ sơ bao gồm:

– Bản án đã có hiệu lực pháp luật;

– Quyết định thi hành án treo;

– Cam kết của người được hưởng án treo. Đối với người được hưởng án treo là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bản cam kết của người đó phải có sự xác nhận của người đại diện hợp pháp;

– Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của người được hưởng án treo thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải giao hồ sơ thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Khi đó, Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan tiếp nhận việc giám sát người được hưởng án treo trong thời gian thử thách.

Sau khi thực hiện xong thời gian thử thách, trước khi hết thời gian thử thách 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách. Giấy chứng nhận phải gửi cho người được hưởng án treo, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định thi hành án.

Theo đó, việc thi hành án đối với người được hưởng án treo được thực hiện theo trình tự, thủ tục như trên.

Khi thi hành án xong, nếu người bị kết án không bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm phá hoại hòa bình, chống loại người và tội phạm chiến tranh, người bị kết án sẽ được đương nhiên xóa án tích sau thời hạn như sau:

Căn cứ Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về đương nhiên xóa án tích như sau:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cm hành nghề hoặc làm công việc nht định, tước một số quyn công dân mà thời hạn phải chp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.”

Như vậy, trên cơ sở quy định pháp luật nêu trên, trường hợp của anh/chị, người bị kết án treo ở trên sẽ đương nhiên được xóa án tích sau khi chấp hành xong thời gian thử thách 1 năm và không phạm tội mới theo quy định pháp luật. Trường hợp không được cấp giấy xác nhận đã thi hành bản án nêu trên, anh/chị gửi yêu cầu tới Tòa án ra bản án để được giải quyết và cấp giấy xác nhận đã thi hành xong bản án theo quy định pháp luật.

Với những tư vấn về câu hỏi Thiếu giấy xác nhận đã thi hành bản án do lỗi của Tòa án, làm cách nào để làm thủ tục xóa án tích đúng hạn?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191