Các loại hợp đồng xây dựng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Các loại hợp đồng xây dựng?


Luật sư Tư vấn Luật Xây dựng – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 13 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề loại hợp đồng xây dựng

  • Luật Xây dựng năm 2014;
  • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
  • Thông tư số 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;

3./ Luật sư tư vấn

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng Xây dựng được phân chia trên cơ sở tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá trị hợp đồng áp dụng bao gồm các loại sau:

Căn cứ Điều 140 Luật Xây dựng, hợp đồng xây dựng gồm:

  • Căn cứ theo tính chất, nội dung công việc thực hiện:

Hợp đồng xây dựng gồm:

-Hợp đồng tư vấn xây dựng: là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng;

-Hợp đồng thi công xây dựng công trình: là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình;

-Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng: là hợp đồng thực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ;

-Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng: là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; và hợp đồng chìa khóa trao tay: là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

-Hợp đồng xây dựng khác như: hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công,…

  • Căn cứ theo hình thức giá trị hợp đồng áp dụng:

Hợp đồng xây dựng gồm:

-Hợp đồng trọn gói;

-Hợp đồng theo đơn giá cố định;

-Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

-Hợp đồng theo thời gian;

-Hợp đồng theo giá kết hợp: là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng của 4 loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

-Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

-Hợp đồng xây dựng khác;

  • Căn cứ theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng:

Hợp đồng xây dựng gồm:

-Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu;

-Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.

-Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu thuộc một cơ quan, tổ chức.

-Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa một bên là nhà thầu nước ngoài với nhà thầu trong nước hoặc chủ đầu tư trong nước.

Như vậy, pháp luật quy định hợp đồng xây dựng có các loại trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Các loại hợp đồng xây dựng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191