Mẫu Giấy xác nhận nhận tiền

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Khi cho vay mượn tiền, bên cạnh hợp đồng vay mượn, khi đưa tiền các bên có thể tự viết giấy xác nhận đã giao nhận tiền để xác định việc đã thực hiện việc cho vay của bên cho vay. Mẫu Giấy xác nhận nhận tiền có thể bao gồm những nội dung cơ bản sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oOo————-

…….., ngày ……… tháng …… năm ……..

GIẤY XÁC NHẬN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …….. tại ………………………………………………………….,

chúng tôi bao gồm:

Bên giao ( Bên A): ………………………………………

Sinh năm: ………..

CMND/CCCD số: ………………………………… cấp ngày: ………………. tại ………………..

và Bên nhận (Bên B): ………………………….

Sinh năm: ………………….

CMND/CCCD số: ……………………………… cấp ngày: ………………….. tại: ………………….

Xác nhận những nội dung sau:

– Bên A giao cho bên B số tiền là: ……………….. đồng ( Bằng chữ: ………………… đồng)

– Bên B đã nhận đủ số tiền nêu trên từ bên A.

– Kể từ thời điểm giao nhận tiền, bên B thực hiện các nghĩa vụ vay tiền với bên A (cụ thể nếu có).

– Các nội dung khác theo thỏa thuận các bên.

Xác nhận này có hiệu lực kể từ thời điểm bên cuối cùng ký/điểm chỉ vào xác nhận và được lập thành 2 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên giao Bên nhận

Tham khảo thêm bài viết:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191