Đơn xin mở thêm lối đi

Đơn xin mở thêm lối đi sẽ có nội dung như thế nào, nên viết khi nào, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ các vấn đề này.

Định nghĩa Đơn xin mở thêm lối đi

Đơn xin mở thêm lối đi được viết dựa trên những căn cứ, quyền hạn mà pháp luật trao cho cá nhân bao gồm:

  • Bộ Luật Dân sự 2015;
  • Luật Đất đai 2013.

Mẫu Đơn xin mở thêm lối đi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…tháng…..năm…….

Đơn xin mở thêm lối đi

Kính gửi:UBND Phường/Xã/Thị trấn:………

Chúng tôi là hộ dân thuộc Thôn/Tổ……, Xã/Phường/Thị trấn…………………., đại diện ý kiến của một số hộ dân thuộc Thôn/Tổ……, Xã/Phường/Thị trấn………………………Xin trình bày một số đề nghị với Quý cơ quan UBND Phường/Xã/Thị trấn:…………  như sau:

……………………………………………………………………………………….

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này  xin đề nghị chính quyền tổ/thôn, xã/phường/thị trấn  ………….. xem xét xử lý và giải quyết. Sớm quan tâm tạo điều kiện làm cho nhân dân chúng tôi có thêm lối đi, phục vu cho nhu cầu cuộc sống của tất cả hộ dân.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như phần kính gửi;

-Các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Đại diện các gia đình cùng kí tên:

……………………………………………………………………………………….

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191