HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHÁCH SẠN VÀ CÔNG TY DU LỊCH

Hợp đồng Hợp tác khách sạn và công ty du lịch được dùng trong hoạt động hợp tác thương mại, đôi bên cùng có lợi giữa hai bên đối tác.

Hướng dẫn làm Hợp đồng hợp tác khách sạn và công ty du lịch

Hợp đồng Hợp tác khách sạn và công ty du lịch là thoả thuận giữa hai bên đối tác về việc hợp tác cùng kinh doanh, phát triển trong hoạt động thương mại của cả hai bên.

Mẫu Hợp đồng Hợp tác khách sạn và công ty du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…………., ngày …. tháng …. năm…….

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

Số: 24/2020/HĐDV

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật du lịch 2017;
 • Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN KHÁCH SẠN (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên khách sạn:…………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Số điện thoại:………………………………..

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Đại diện:……………………………………. Chức vụ:………………………………….

Căn cứ đại diện:……………………………………………..

BÊN CÔNG TY DU LỊCH (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên công ty:…………………………………

Địa chỉ:………………………………………

Số điện thoại:………………………………..

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Đại diện:……………………………………. Chức vụ:………………………………….

Căn cứ đại diện:……………………………………………..

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết Hợp đồng hợp tác số 24/2020/HĐDVvới các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên A thoả thuận với bên B về việc hợp tác trong hoạt động thương mại giữa khách sạn Abc và công ty du lịch ADC.

Điều 2: Mục đích hợp tác

Hai bên phát triển hơn về kinh tế, thương hiệu thông qua việc có thêm khách hàng và được nhiều người biết đến.

– Hỗ trợ nhau trong các hoạt động thương mại bằng việc tạo ra các gói dịch vụ có bao gồm dịch vụ du lịch công ty ADC, dịch vụ khách sạn Abc và giới thiệu, cung cấp các gói dịch vụ này tới khách hàng.

Điều 3: Tiêu chuẩn để hợp tác

– Khách sạn bên A là khách sạn 4 sao với các dịch vụ được liệt kê tại Phụ lục I đính kèm với Hợp đồng này; được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Khách sạn có cơ sở vật chất hiện đại, sang trọng, an toàn, phù hợp với nhu cầu của khách du lịch tới du lịch tại đây.

– Khách sạn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp tốt.

– Công ty du lịch đảm bảo được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Công ty du lịch đảm bảo lượng khách hàng luôn ổn định, chất lượng dịch vụ tốt, nhanh chóng; hướng dẫn viên, nhân viên chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp.

– Hai bên đảm bảo cung cấp cho khách hàng các gói dịch vụ trong đó bao gồm dịch vụ của bên đối tác và các dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu khách hàng. Các gói dịch vụ này được hai bên thoả thuận đồng ý và thống nhất đưa vào các hoạt động thương mại.

Điều 4: Kế hoạch hợp tác

Hai bên thống nhất đưa ra bản kế hoạch hợp tác, trong đó bao gồm các nội dung sau:

– Các gói dịch vụ mà hai bên sẽ cung cấp cho khách hàng của mình.

– Địa điểm thực hiện đối với từng dịch vụ ( phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng)

– Thời gian thực hiện: Bất cứ khi nào một bên cung cấp các gói dịch vụ trên cho khách, bên đối tác còn lại luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng trong giờ làm việc của mình.

– Chi phí thực hiện cho việc quảng bá các gói dịch vụ trên sẽ do mỗi bên tự chi trả.

– Chi phí thực hiện dịch vụ của mỗi bên sẽ do mỗi bên tự chi trả.

Điều 5: Thực hiện dịch vụ

1. Mỗi bên có nghĩa vụ giới thiệu và cung cấp cho khách hàng các gói dịch vụ trong đó bao gồm có dịch vụ của bên đối tác. Cụ thể:

– Bên A khi giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ du lịch phải ưu tiên hàng đầu cho việc giới thiệu công ty du lịch B. Mọi thông tin bên A cung cấp cho khách hàng về công ty du lịch này đều phải được bên B cung cấp đầy đủ và xác thực.

– Bên B khi tiếp đón những đoàn khách du lịch phải ưu tiên hàng đầu cho việc giới thiệu khách hàng tới sử dụng dịch vụ tại khách sạn bên A. Mọi thông tin bên B cung cấp cho khách hàng về công ty du lịch này đều phải được bên A cung cấp đầy đủ và xác thực.

– Hai bên không được tự ý thay đổi giá dịch vụ của đối tác trừ trường hợp có sự đồng ý của bên đối tác bằng văn bản.

– Hai bên không tự ý thông báo giảm giá, khuyến mại cho các gói dịch vụ có chứa dịch vụ của đối tác trừ trường hợp có sự đồng ý của bên đối tác bằng văn bản.

– Mọi hoạt động thương mại của hai bên đều phải hợp pháp và lành mạnh,

2. Trong quá trình thực hiện dịch vụ, đội ngũ nhân viên của hai bên A và B đều phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, luôn cẩn trọng, có trách nhiệm khi phục vụ khách hàng.

3. Hai bên đảm bảo hợp tác lành mạnh, hợp pháp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện dịch vụ của mình.

4. Mỗi bên trong cả quá trình thực hiện dịch vụ đều phải đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt chất lượng như đã thoả thuận, tránh làm mất uy tín của dịch vụ bên mình đồng thời gây ảnh hưởng cả đến uy tín của bên đối tác.

Điều 6: Cam kết của các bên

6.1. Cam kết bên A

– Cam kết cung cấp cho bên B các thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện dịch vụ bên mình hiệu quả để không làm ảnh hưởng tới uy tín bên B và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

6.2. Cam kết bên B

– Cam kết cung cấp cho bên A các thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện dịch vụ bên mình hiệu quả để không làm ảnh hưởng tới uy tín bên A và mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Điều 7: Rủi ro

– Trường hợp khách hàng của bên A sử dụng dịch vụ du lịch của bên B và gặp sự cố, bên B sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thiệt hại xảy ra và phải chịu đền bù một khoản tiền tương đương cho bên A.

– Trường hợp khách hàng của bên B sử dụng dịch vụ khách sạn của bên A và phàn nàn về chất lượng phục vụ hoặc gặp sự cố, bên A sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thiệt hại xảy ra ( nếu có) và phải đền bù một khoản tiền tương đương cho bên B.

Điều 8: Trường hợp bất khả kháng

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, hai bên chịu trách nhiệm như nhau về chi phí phát sinh và mọi thiệt hại cho khách trong trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, bệnh dịch, tàu hỏa máy bay chậm trễ và chính sách nhà nước biến đổi đột xuất… Hai bên có trách nhiệm hổ trợ, giúp đỡ đoàn khách để giảm thiểu thiệt hại cho khách ở mức thấp nhất.

Điều 9: Lợi nhuận

– Lợi nhuận từ các gói dịch vụ hai bên thoả thuận cung cấp cho khách hàng sẽ được hai bên ghi chép rõ ràng, minh bạch, đầy đủ, xác thực bằng văn bản, mỗi bên giữ 01 bản.

– Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%;  Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

– Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày kết thúc việc thực hiện dịch vụ cuối cùng trong gói dịch vụ.

Điều 10: Thanh toán

1. Lợi nhuận được phân chia sau đó sẽ được hai bên trả trực tiếp cho nhau bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Cụ thể:

– Bên A sẽ trả trực tiếp cho ông/bà:  …………………… Sinh năm:.. ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hoặc: Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………; có biên lai xác nhận……

-Bên B sẽ trả trực tiếp cho ông/bà:  …………………… Sinh năm:.. ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hoặc: Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………; có biên lai xác nhận……

2. Các chi phí phát sinh ngoài Hợp đồng sẽ do hai bên tự thoả thuận.

3. Trình tự thanh toán: Hai bên sẽ hoàn thành việc thanh toán cho nhau trong 01 lần đúng ngày đã thoả thuận.

Điều 11: Quyền lợi và nghĩa vụ các bên

11.1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Được phân chia lợi nhuận theo đúng thông tin đã thoả thuận trong Hợp đồng này.

– Được bên B hỗ trợ trong việc thực hiện dịch vụ.

– Có trách nhiệm giới thiệu đầy đủ, chính xác về các gói dịch vụ hai bên đã thoả thuận tới khách hàng.

– Đảm bảo việc thực hiện dịch vụ lành mạnh, hợp pháp, đạt hiệu quả tốt.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện dịch vụ của mình.

– Thực hiện đúng các cam kết đã nêu trong Hợp đồng này.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

11.2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Được phân chia lợi nhuận theo đúng thông tin đã thoả thuận trong Hợp đồng này.

– Được bên A hỗ trợ trong việc thực hiện dịch vụ.

– Có trách nhiệm giới thiệu đầy đủ, chính xác về các gói dịch vụ hai bên đã thoả thuận tới khách hàng.

– Đảm bảo việc thực hiện dịch vụ lành mạnh, hợp pháp, đạt hiệu quả tốt.

– Thực hiện đúng các cam kết đã nêu trong Hợp đồng này.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A thực hiện dịch vụ của mình.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Phạt vi phạm

– Nếu bên A không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên A sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

– Nếu bên B không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên B sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

Điều 13: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc gây thiệt. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Các trường hợp xảy ra thiệt hại khác, hai bên thực hiện theo thoả thuận tại Điều 7 Hợp đồng này.

Điều 14: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 15: Chấm dứt hợp đồng

15.1. Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng, hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

15.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, hai bên đã cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng Hợp đồng vẫn không thể thực hiện được trên thực tế.

– Quy định pháp luật ban hành có điều cấm liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này.

Điều 16: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

Ký tên A                                                      Ký tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh mục bài viết liên quan:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191