Đơn xin giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2020

ĐƠN XIN GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO BỐ MẸ

  • Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012;
  • Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;
  • Nghị định số 954/2020/UBTVQH2014 quy định về điều chỉnh mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân;
  • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân

  1. Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                               Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1996            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Mã số thuế: 2732963363

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  • Mẹ tôi là: TRẦN MINH THƯ                                  Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 15/2/1970              Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Địa chỉ hiện tại: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Quan hệ với người làm đơn: mẹ con ruột

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Hiện nay, tôi đang đóng thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy đinh pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các trường hợp miễn trừ gia cảnh:

“Điều 19. Giảm trừ gia cảnh

1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh.”

Và căn cứ Điều 1 Nghị định số 954/2020/UBTVQH2014 quy định về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

“Điều 1. Mức giảm trừ gia cảnh

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.”

Xét thấy, mẹ tôi bị bệnh tai biến mạch máu não và không có khả năng lao động. Chính vì vậy, tôi làm đơn này mong quý cơ quan giảm trừ gia cảnh cho mẹ tôi với mức 4,4 triệu đồng/ tháng theo đúng quy định trên.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Tài liệu đính kèm:
Sổ hộ khẩu;
Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của tôi;
Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của mẹ tôi;
Giấy chứng nhận bệnh tật của mẹ tôi
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)        
LÊ THUÝ HIỀN  

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191