Mẫu đơn khiếu nại không chốt sổ BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI KHÔNG CHỐT SỔ BHXH

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện………

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Hợp đồng lao động ký kết giữa… và… ngày….. tháng… năm…

Tôi tên là:…………                             Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân:..…………..  Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:…………

Địa chỉ thường trú:……………………

Nơi ở hiện tại:……………………

Số điện thoại:……………………

Nghề nghiệp:……………… tại………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với cơ quan vấn đề sau:

Ngày….. tháng….. năm….., tôi bắt đầu ký kết hợp đồng lao động với công ty……….. chi nhánh tại……. Thời hạn ký lại hợp đồng là…… năm (từ ngày…. tháng…. năm… đến ngày… tháng… năm….). Ngày… tháng… năm…, tôi viết đơn xin nghỉ việc gửi cho công ty và cũng đã được công ty ra quyết định nghỉ việc. Tuy nhiên từ đó đến nay, tôi nghỉ việc đã được…… nhưng công ty vẫn chưa trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho tôi.

Căn cứ điểm….. khoản… Điều…. Hợp đồng lao động ký kết giữa… và… ngày… tháng… năm…

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Từ những căn cứ trên, pháp luật quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động thì bên công ty…… có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi trong thời hạn 07 ngày, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Do vậy, công ty….. đã vi phạm quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 và vi phạm Hợp đồng giữa tôi và công ty.

Tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xem xét và yêu cầu công ty…….. chi nhánh…….. trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho tôi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi cũng như của công ty…..

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                           Người làm đơn

– Hợp đồng lao động giữa… và….                                       (ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191