Quy trình bầu đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

Quy trình bầu đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Trước tiên,ta cần biết về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp gồm các tiêu chuẩn sau:

 • Là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tuổi đủ 21 tuổi trở lên ( tính đến ngày bầu cử được công bố)
 • Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
 • Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Quy trình bẩu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã)

 • Bước 1: UBND cấp xã, TT HĐND cấp xã, Ban TT UBMTTQ cấp xã => Thống nhấtthành lập Ủy ban bầu cử cấp xã. Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử, các cơ quan trên thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp xã
 • Bước 2Hiệp thương lần 1: Ban TTUBMTTQ cấp xã tổ chức thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử, người tự ứng cử
 • Bước 3: Điều chỉnh lần 1:TT HĐND cấp xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng, người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử.
 • Bước 4: Hội nghị cử tri: Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố dự kiến người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.
 • Bước 5: Người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử nơi mình ứng cử.
 • Bước 6: Hiệp thương lần 2: Ban TTUBMTTQ cấp xã tổ chức thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND. Ban Thường trực UBMTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử
 • Bước 7: Ủy ban bầu cử công bố danh sách đơn vị bầu cử. Thành lập mỗi ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử. Sau đó tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử.
 • Bước 8: Hiệp thương lần3: Ban TTUBMTTQ cấp xã tổ chức hiệp thương thành lập danh sách chính thức.Sau đó UB bầu cử công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Và tổ chức các cuộc tiếp xúc gặp gỡ giữa người ứng cử và cử tri.
 • Bước 9: Tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu.

Trên đây là quy trình chung để bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, quy trình bầu cử HĐND cấp huyện, cấp tỉnh cũng tương ứng như trên. Quy trình cụ thể  để bầu Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp có thể tham khảo theo đường link sau:   http://baucukhoa13.quochoi.vn/tintuc/Pages/cac-moc-tien-hanh-BC.aspx?ItemID=930

Văn bản pháp lý tham khảo

 • Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015 (có hiệu lực ngày 1/9/2015)
 • Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (có hiệu lưc ngày 1/1/2016)
 • Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 18/1/2016
 • Nghị quyết số 1132/2016/NQ-UBTVQH13về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ban hành ngày 16/1/2016

Bài viết có thể bạn muốn xem thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191