Đơn đề nghị mua biên lai phí lệ phí

Đơn đề nghị mua biên lai phí lệ phí là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (cơ quan thuế) xem xét tạo, in ấn hóa đơn cho cá nhân/tổ chức có đủ điều kiện này.

Việc này thường được thực hiện và áp dụng với các đơn vị kinh doanh tự do trong khuôn viên ban quản lý chợ, khu vực, các hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký với địa phương.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị mua biên lai phí lệ phí


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA BIÊN LAI PHÍ, LỆ PHÍ

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

– Căn cứ Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hóa đơn thuế

– Căn cứ ………………….

Kính gửi: Cục thuế/ ……………………..

I. Tổ chức/cá nhân đề nghị mua hóa đơn:

………………

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế): ……………

2. Mã số thuế: ………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):……………………

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………

5. Số điện thoại liên hệ: …………………………           Email: …………………………………….

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế): …….…………………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ): …………………………

8. Số lượng lao động: ……………………………

9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):

……………………………………………

Số CMND người đi mua hóa đơn: …………….. Ngày cấp: … / … / ….   Do: …………………..

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:
Đơn vị tính: Số

STTLoại 
hóa đơn, chứng từ
Tồn đầu 
kỳ trước
Số lượng
mua kỳ
trước
Sử dụng trong kỳCòn 
cuối kỳ
Số lượng mua
kỳ này
Sử dụngXóa bỏMấtHủyCộng
           
           

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế,Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ và Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, thông tư 26/2015/TT-BTC hóa đơn thuế.

Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Người đại diện theo pháp luật

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191