Hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường – Hợp đồng tìm kiếm khách hàng

Hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường, hợp đồng dịch vụ tìm kiếm thị trường, Hợp đồng tìm kiếm khách hàng, thoả thuận giới thiệu khách hàng, Hợp đồng hợp tác mở rộng thị phần, thị trường.

Để đảm bảo việc nghiên cứu thị trường cho lại kết quả tốt và cải thiện hiệu suất kinh doanh, trong một số trường hợp người đầu tư, đơn vị, doanh nghiệp sẽ cần những công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bởi lẽ thị trường là một yếu tố vô cùng khó để nắm bắt cũng như khai thác, việc thay đổi có thể diễn ra từng giờ dựa vào những yếu tố khách quan hay chủ quan khác.

1. Định nghĩa Hợp đồng dịch vụ tìm kiếm thị trường

Hợp đồng dịch vụ nghiên cứu tìm kiếm thị trường là thoả thuận của một đơn vị có khả năng phân tích, sử dụng số liệu thị trường và đưa ra gợi ý hợp lý cho những yêu cầu mà bên thuê dịch vụ đưa ra, từ đó đi tới định hướng sản xuất hàng hoá, dịch vụ tốt nhất cho một thị phần nhất định hoặc một phạm vi thị trường nhất định.

Lĩnh vực kinh doanh này không có giới hạn hay quy định điều kiện để hoạt động tuy nhiên hiệu quả và uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ là rất quan trọng. Vì thế các đối tác cần nghiên cứu cũng như tìm hiểu quá trình và những dự án đã từng thực hiện của đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi ký kết thoả thuận để hạn chế rủi ro không đáng có từ việc nhận định sai thị trường gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh, uy tín hàng hoá, dịch vụ.

2. Những điều khoản cần lưu ý khi sử dụng Hợp đồng nghiên cứu thị trường

Hợp đồng nghiên cứu và tìm kiếm thị trường có rất nhiều rủi ro, lớn nhất là từ việc sử dụng các kết quả của dịch vụ tư vấn. Để đánh giá hiệu quả của dịch vụ, nhiều đơn vị hay căn cứ vào hiệu quả trực tiếp của hoạt động kinh doanh sau đó, tuy nhiên điều này lại không thật sự chính xác trong mọi trường hợp, bởi lẽ hiệu quả kinh doanh bên cạnh việc tư vấn đúng về thị trường còn phụ thuộc vào công năng của hàng hoá, chất lượng của dịch vụ mà bên sử dụng dữ liệu thị trường cung cấp.

Thoả thuận sẽ rất dễ dẫn tới những thiệt hại thực tế mà khó xác định nguyên do, đây là căn nguyên của tranh chấp và mâu thuẫn.

3. Mẫu Hợp đồng dịch vụ tìm kiếm nghiên cứu thị trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Số: …/…

Căn cứ:        

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nguyện vọng và ý chí các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên thuê dịch vụ)

Tên công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số đăng ký doanh nghiệp:

– Người đại diện:                                      Chức vụ:

B. Bên B (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số đăng ký doanh nghiệp:

– Người đại diện:                                      Chức vụ:

Trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung chính

Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường cho hoạt động marketing cho sản phẩm ABC vào tháng 9/2022 của Bên A bao gồm các công việc:

– Khảo sát nhu cầu thị trường;

– Phân tích hành vi mua hàng;

– Đánh giá mức độ hài lòng của thị trường đối với sản phẩm;

– Đánh giá trải nghiệm khách hàng;

– Xây dựng chiến lược Marketing;

– Một số công việc khác theo sự thỏa thuận của hai bên.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Trong thời gian 06 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên B thực hiện và hoán thành các công việc tại Điều 1 Hợp đồng này;

2. Bên A cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình khảo sát theo yêu cầu của Bên B để hỗ trợ thực hiện công việc; (trường hợp Bên B có thể dựa vào khoản này để yêu cầu các tài liệu nhằm phục vụ mục đích khác, vì thế có thêm “có liên quan đến công việc”; nhưng Bên B cũng có thể viện dẫn lý do nào đó để bắt Bên A thực hiện đúng hợp đồng là cung cấp tài liệu Bên B yêu cầu);

3. Bên B gửi cho Bên A Báo cáo kế hoạch thực hiện từng đầu việc theo Điều 1 Hợp đồng này trước khi thực hiện đầu việc tương ứng; đồng thời thực hiện theo sự sửa đổi kế hoạch thực hiện của Bên A nếu có;

4. Bên B gửi Báo cáo tiến độ công việc cho Bên A định kỳ 1 tháng/lần và sau khi hoàn thành mỗi đầu việc;

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Phí dịch vụ hai bên thống nhất là …VNĐ; được Bên A thanh toán cho Bên B theo các đợt:

– Đợt 1: …

– Đợt 2: …

2. Phương thức thanh toán:

3. Chi phí trên đã bao gồm trọn gói tất cả các chi phí liên quan phát sinh đối với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 4: Bản quyền và bảo mật

1. Sau khi Bên B hoàn thành bàn giao Báo cáo kết quả công việc cho Bên A, Bên A có toàn quyền tài sản đối với Báo cáo kết quả này; Bên B chỉ có quyền được ghi nhận như tác giả của Báo cáo;

2. Bên B cam đoan Báo cáo kết quả công việc bàn giao cho Bên A là thành quả sáng tạo của Bên B, không sao chép và không có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ bên thứ ba nào khác;

3. Mọi thông tin liên quan đến tài liệu, tình hình kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, mà Bên A cung cấp cho Bên B và nội dung Báo cáo kết quả công việc  Bên B bàn giao cho Bên A đều là thông tin mật;

4. Bên B không được cung cấp thông tin mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (ngoại trừ các cơ quan chức năng trên cơ sở chấp hành pháp luật); cũng như không được sử dụng thông tin mật để thực hiện hoặc góp phần thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích của Bên A;

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp từ dịch vụ được cung ứng;

2. Yêu cầu bên B thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

3. Yêu cầu Bên B cung cấp các thông tin về tiến độ thực hiện công việc theo thỏa thuận;

4. Yêu cầu Bên B giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ và yêu cầu Bên B sửa đổi, hoàn thiện công việc trong trường hợp chưa đạt yêu cầu;

5.  Thanh toán phí dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

6. Thanh toán lãi suất chậm trả tính theo ngân hàng … trong trường hợp chậm thanh toán;

7. Cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của bên B để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã cung cấp;

8. Hỗ trợ cần thiết cho bên B trong việc thực hiện hợp đồng;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Yêu cầu Bên A thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng;

2. Được nhận thanh toán phí dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn trong hợp đồng;

3. Được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp khác phát sinh từ hợp đồng;

4. Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, phối hợp hợp tác trong quá trình cung ứng dịch vụ;

5. Thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng;

6. Bàn giao kết quả công việc theo đúng quy định trong hợp đồng;

7. Chịu trách nhiệm với Bên A về độ chính xác, tin cậy và chất lượng của kết quả công việc phải thực hiện theo thỏa thuận;

8. Giải quyết thỏa đáng thắc mắc, khiếu nại nào của bên A trong phạm vi trách nhiệm của mình;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 8: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phục được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 9: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Một trong các bên nếu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì áp dụng các mức phạt vi phạm với mức …VNĐ;

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 10: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 11: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191