Hợp đồng quảng cáo facebook – Hợp đồng marketing fanpage, livestream

Hợp đồng quảng cáo facebook, Hợp đồng marketing fanpage, Hợp đồng livestream, Hợp đồng dịch vụ quảng cáo online.

Facebook là một mạng xã hội rộng lớn hàng đầu trong những năm 2015-2022, với hàng tỷ người dùng, đây là môi trường tiềm năng để thực hiện áp dụng các biện pháp quảng cáo, marketing nhằm tiếp cận người dùng mới.

Ngày càng xuất hiện nhiều tính năng giúp các nhà quảng cáo hoặc những nhân vật công chúng có thể tiếp xúc, lan truyền những thông điệp có mục đích tiêu biểu như livestream và fanpage. Từ đó việc quảng cáo trở nên phổ biến bằng các hình thức này và được sử dụng khá hiệu quả.

Vậy để thoả thuận một Hợp đồng nhắm tới dịch vụ quảng cáo trên facebook cho hàng hoá, dịch vụ của cá nhân, công ty, bạn sẽ cần có những gì, xin mời theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi!

1. Định nghĩa Hợp đồng dịch vụ quảng cáo Facebook

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo Facebook là thoả thuận mà trong đó 1 bên bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình sẽ áp dụng các biện pháp marketing hiệu quả cho một hàng hoá, dịch vụ nhất định của bên kia trên môi trường Facebook.

Giá, phí của Hợp đồng sẽ dựa trên kết quả nhắm tới được đề ra trước đó, ví dụ điển hình là căn cứ vào lượng đơn chốt hàng hoá hay số gói dịch vụ được bán ra, ngoài ra cũng có thể được căn cứ vào số lượng người, phạm vi tiếp cập, số click và rất nhiều yếu tố khác tuỳ thuộc vào ý đồ phát triển của đơn vị chủ sở hữu cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

2. Lưu ý khi sử dụng các Hợp đồng quảng cáo trên nền tảng Facebook

Các Hợp đồng quảng cáo trên nền tảng Facebook không có quá nhiều rủi ro, tuy nhiên không phải hoàn toàn là không có, có một tranh chấp điển hình mà chúng tôi hay gặp đó là liên quan tới các bí mật kinh doanh, công nghệ sản xuất hay sự không trung thực trong thoả thuận với nhau dẫn tới mục tiêu cố tình tiêu tốn chi phí quảng cáo của đối thủ.

Để hạn chế những rủi ro này, việc thoả thuận phải có đề cập rõ ràng về phạm vi trách nhiệm, cam kết hiệu quả và những thông tin được phép hay không được phép cung cấp cho bên thứ ba, việc áp dụng điều khoản bí mật thông tin có thể nằm ngoài hiệu lực của hợp đồng ví dụ như Hợp đồng dù hết hiệu lực, điều khoản này vẫn tiếp tục có hiệu lực vô thời hạn và ràng buộc các bên trong các trách nhiệm đã đề cập.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

3. Mẫu Hợp đồng quảng cáo facebook

Hợp đồng quảng cáo facebook có thể được coi là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ (bên thực hiện việc quảng cáo) sẽ thực hiện công việc quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của bên sử dụng dịch vụ/bên thứ ba (bên có nhu cầu được quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ) trên facebook, và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO FACEBOOK

(Số:……/HĐDV-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

– Căn cứ Luật an ninh mạng 2018;

– Căn cứ …;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên thực hiện quảng cáo – Bên A):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên có hàng hóa/dịch vụ được quảng cáo – Bên B):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng quảng cáo facebook số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A cung cấp dịch vụ quảng cáo sản phẩm…………… của Bên B trên mạng xã hội facebook trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện các công việc:

-……………………………………………

Để quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ …………… mà Bên B đang cung cấp/… Cụ thể là các sản phẩm/dịch vụ sau:

……………………………………………

(Bạn trình bày các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bên A phải quảng cáo cho bên B)

Trên mạng xã hội facebook trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…../……

Nội dung quảng cáo sẽ bao gồm những thông tin sau:

-……………………………………………

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý về việc Bên A sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể:

-Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:………………………………….                          Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

-Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:………………………………….                          Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí ngoài…… thì bên….. sẽ chịu …….. các cho phí/…. phát sinh thêm.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. (chuẩn bị/lấy thông tin/có sản phẩm quảng cáo mẫu/…) để thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

…………………………………………………

2.Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Địa điểm Bên A thực hiện công việc cho Bên B là tại …………….

Và được thực hiện như sau:

-Lần 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm…

-Lần 2. Vào ngày……/…../…….. Bên A có trách nhiệm…

Sau khi hết thời gian làm việc, kết quả công việc được xác định dựa trên các căn cứ/tiêu chí/… sau:

……………………………………………………

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động quảng cáo; hoạt động thông tin mạng.

Cam kết không giao cho người khác thực hiện thay công việc.

…………………………………………………

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

………………………………………………

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

-……………………………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

-Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

 

 Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

4. Mẫu Hợp đồng dịch vụ Fanpage

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ FANPAGE

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên thuê dịch vụ)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

B. Bên B (Bên cung cấp dịch vụ)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng dịch vụ fanpage với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A các dịch vụ fanpage bao gồm:

Quản lý fanpage:

Chạy quảng cáo:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: … tháng;

2. Bên A cấp quyền quản lý fanpage ABC cho Bên B, quyền quản lý chỉ cung cấp cho 01 tài khoản facebook duy nhất và Bên B thực hiện cung cấp các dịch vụ quản lý của mình trên tài khoản này;

3. Bên A cung cấp cho Bên B thông tin về kế hoạch tiếp thị theo tháng/quý/năm, Bên B dựa vào đó để triển khai kế hoạch quản lý fanpage;

4. Vào ngày 20 hàng tháng, Bên B gửi cho Bên A Báo cáo kế hoạch quản lý fanpage của tháng tiếp theo bao gồm:

– Mục tiêu tháng/tuần;

– Số lượng bài viết dự kiến và dàn ý sơ bộ;

– Số lượng bài chạy quảng cáo dự kiến và dàn ý sơ bộ;

Bên A trong vòng 05 ngày tính từ ngày nhận được báo cáo phải phản hồi cho Bên B; nếu Bên A đồng ý, Bên B thực hiện công việc theo đúng báo cáo đề ra, nếu Bên B có ý kiến khác về nội dung báo cáo, Bên B thực hiện công việc theo ý kiến của Bên A ngoại trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

5. Ngoài ra, một trong hai bên có thể đề xuất thêm các bài đăng khác trên cơ sở tăng hiệu quả cho công việc và phải có sự đồng ý của bên còn lại;

6. Vào ngày cuối cùng của tháng, Bên B gửi cho Bên A báo cáo về kết quả hoạt động của fanpage trong tháng đó bao gồm:

– Chi phí cho việc quảng cáo bài đăng;

– Số lượng người tiếp cận bài đăng tự nhiên;

– Số lượng người tương tác bài đăng;

– Số lượng người đặt hàng, đặt bàn trực tiếp trên fanpage;

– Các nội dung có liên quan khác.

7. Bên B đảm bảo mục tiêu:

– Tổng số lượt tiếp cận bài đăng trong một tháng tối thiểu …lượt;

– Tổng chi phí quảng cáo bài đăng trong một tháng tối đa …VNĐ;

– Tổng số bài đăng trong một tháng tối thiểu … bài.

Nếu không đảm bảo mục tiêu tháng, Bên A chỉ thanh toán 80% phí cung cấp dịch vụ facebook tháng đó; Nếu có quá 03 tháng Bên B không đảm bảo mục tiêu, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Phí dịch vụ được hai bên thống nhất là …VNĐ/12 tháng, được Bên A thanh toán cho Bên B định kỳ vào ngày 25 hàng tháng với số tiền là …VNĐ;

2. Bên A chịu phí quảng cáo bài đăng trên cơ sở ủy thác cho Bên A thanh toán trực tiếp với Facebook, Bên A sẽ chuyển trước cho Bên B phí quảng cáo dự kiến cho 12 tháng là …VNĐ ngay khi hợp đồng có hiệu lực; tùy theo tình hình thực tế mà Bên A sẽ chi trả thêm nếu thiếu hoặc được Bên B hoàn trả lại nếu còn thừa khi hợp đồng này hết hiệu lực;

3. Các chi phí trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí phát sinh, Bên A chịu trách nhiệm về các khoản thuế, phí này nếu có;

4. Phương thức thanh toán:

5. Mọi trường hợp chậm thanh toán đều sẽ bị tính thêm mức lãi suất theo ngân hàng nhà nước trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác; nếu Bên A chậm thanh toán quá 30 ngày, Bên B có quyền đình chỉ hợp đồng cho đến khi Bên A hoàn tất nghĩa vụ thanh toán;

Điều 4: Bảo mật

1. Mọi thông tin Bên A cung cấp cho Bên B liên quan đến hoạt động kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, các thông tin nội bộ tương tự khác và các thông tin Bên A có thể tìm hiểu trên fanpage liên quan đến thông tin khách hàng, hành vi khách hàng, đối tượng khách hàng,… đều được coi là thông tin mật;

2. Bên B có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin trên vô thời hạn, không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

3. Bên B không được xây dựng/sở hữu/đứng tên/góp vốn bất kỳ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nào dựa trên thông tin mật của hợp đồng này.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hỗ trợ Bên B hoàn thành công việc và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này;

2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B;

3. Có toàn quyền phê duyệt về cả hình thức và nội dung của bài viết trong Fanpage được nêu trong Hợp đồng này;

4. Có quyền yêu cầu sử dụng, quản lý, định giá Fanpage và yêu cầu bên B bàn giao Fanpage cho bên A khi bên A có yêu cầu;

5. Yêu cầu bên B thực hiện đúng nội dung và tiến độ công việc theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

6. Yêu cầu bên B đăng tin cải chính, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) nếu bên B đăng thông tin sai lệch với nội dung thông tin, tài liệu mà bên A cung cấp, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên A;

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng này.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Nhận thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

2. Được yêu cầu Bên A hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc;

3. Đảm bảo bài viết, video và các thông tin khác được đăng tải trên Fanpage có nội dung không sai lệch so với thông tin, tài liệu bên A cung cấp;

4. Bảo mật tất cả các thông tin, số liệu, dữ liệu và tài liệu bên A cung cấp trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của bên A hoặc được yêu cầu cung cấp bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Khi hết thời hạn của Hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng này, bên B có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ các thông tin, số liệu, dữ liệu, tài liệu và Fanpage cho bên A trong thời hạn…….ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng.

6. Trong trường hợp có sự khiếu nại, phàn nàn về chất lượng dịch vụ, đồ ăn cũng như các vấn đề khác không phải lỗi của bên B, bên B có trách nhiệm hỗ trợ bên A trả lời các vấn đề trên cho bên A theo sự đồng ý, chấp thuận của bên A.

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này.

Điều 7: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 8: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phụ được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 9: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức:…

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 10: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 11: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191