Các thời hạn trong hoạt động điều tra Hình sự 2016

Thời hạn điều tra là khoảng thời gian tối đa do pháp luật quy định mà trong thời gian đó cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra được thực hiện các hoạt động điều tra, xác định tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội và các tình tiết khác để hoàn thành việc điều tra vụ án hình sự.

 

 

THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

(Điều 172 BLTTHS 2015)

Thời hạn/ Tội phạm Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng (An ninh QG)
Thông thuờng <= 2 tháng <= 3 tháng <= 4 tháng <= 4 tháng <= 4 tháng
Gia hạn lần 1 <= 2 tháng <= 3 tháng <= 4 tháng <= 4 tháng <= 4 tháng
Gia hạn lần 2   <= 2 tháng <= 4 tháng <= 4 tháng <= 4 tháng
Gia hạn lần 3       <= 4 tháng <= 4 tháng
Gia hạn lần 4       <= 4 tháng <= 4 tháng
Gia hạn lần 5         <= 4 tháng
Thời hạn tối đa 4 tháng 8 tháng 12 tháng 20 tháng 24 tháng

 

 

THỜI HẠN TẠM GIAM ĐỂ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

(Điều 173 BLTTHS 2015)

Tội

   phạm

 

Thời hạn

Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng Các tội xâm phạm ANQG
Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng
Thông thuờng <= 2 tháng <= 3 tháng <=4 tháng <=4 tháng <= 3 tháng <=4 tháng <=4 tháng
Gia hạn lần 1 <= 1 tháng <= 2 tháng <= 3 tháng <=4 tháng <=2 tháng <=3 tháng <=4 tháng
Gia hạn lần 2       <=4 tháng <=4 tháng <=4 tháng <=4 tháng
Gia hạn lần 3       <=4 tháng <= 1 tháng <=2 tháng <=4 tháng
Gia hạn lần 4             <=4 tháng
Tối đa 3 tháng 5 tháng 7 tháng 16 tháng 10 tháng 13 tháng 20 tháng

 

*Lưu ý: Trong truờng hợp đặc biệt đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sau tất cả các lần gia hạn mà không có căn cứ hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện truởng VKSNDTC quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc điều tra.

 

THỜI HẠN PHỤC HỒI ĐIỀU TRA, ĐIỀU TRA BỔ SUNG, ĐIỀU TRA LẠI

(Điều 174 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015)

Các

     TH

 

 

Thời hạn

PHỤC HỒI ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA BỔ SUNG ĐIỀU TRA LẠI
Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng VKS Tòa án
Thông thuờng <= 2 tháng <= 2 tháng <= 3 tháng <= 3 tháng <= 2 tháng

(Trả hồ sơ lần 1)

<= 1 tháng

(Trả hồ sơ lần 1)

Thời hạn điều tra và ra hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Điều 172
Gia hạn một lần <= 1 tháng <= 2 tháng <= 2 tháng <= 3 tháng <= 2 tháng

(Trả hồ sơ lần 2)

<= 1 tháng

(Trả hồ sơ lần 2)

Thời hạn tối đa 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 4 tháng 2 tháng

 

 

THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM

(Điều 277 BLTTHS 2015)

Thời hạn/Loại TP Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng
Thông thuờng 30 ngày 45 ngày 60 ngày 90 ngày
Gia hạn <= 15 ngày <= 15 ngày <= 30 ngày <=30 ngày
Thời hạn tối đa 45 ngày 60 ngày 90 ngày 120 ngày

 

 


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191