Biên bản nghiệm thu ngân hàng

Biên bản nghiệm thu ngân hàng là văn bản giữa nhà thầu, chủ đầu tư, người giám sát công trình và người thực hiện thi công công trình nhằm mục đích kiểm tra, xem xét công trình xây dựng đó có đạt được những yêu cầu, tiêu chuẩn theo như đúng bản vẽ thiết kế …

Biên bản nghiệm thu ngân hàng Read More »