Trang chủ - Biên bản

Biên bản

Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạm

Đơn đề nghị lâp biên bản hành vi vi phạm là văn bản của cá nhân nhận thấy có hành vi vi phạm xảy ra và yêu cầu người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm đó… Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Đơn đề nghị …

Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạm Read More »

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích của các đối tượng gây rối, yêu cầu nhanh chóng xử lý, ngăn chặn vụ việc. Tổng quan Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191 …

Đơn yêu cầu Công an xã lập biên bản về hành vi gây thương tích Read More »

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – …

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng Read More »

Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/…  ngày …/…/… ; – Căn cứ …

Biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn Read More »

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Luật Đất đai 2013; – Căn cứ Hợp đồng thuê đất số …  …

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất Read More »

Biên bản thanh lý hợp đồng không thực hiện

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHÔNG THỰC HIỆN – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; – Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/…  ngày …/…/… ; – Căn cứ …

Biên bản thanh lý hợp đồng không thực hiện Read More »

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán theo quy định. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất Read More »

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế Mẫu số: 06-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BHXH TỈNH (HUYỆN) ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc …

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế Read More »

Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Biên bản nghiệm thu hợp đồng là văn bản của cá nhân/cơ quan/tổ chức sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, rà soát, đánh giá hợp đồng, việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/cơ quan/tổ chức đó,cụ thể …

Biên bản nghiệm thu hợp đồng Read More »

Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng

Hợp đồng gia công đặt hàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG Hợp đồng số …./HĐGC Hôm nay ngày …. tháng …năm …. Tại …………(địa điểm ký kết). Chúng tôi gồm có: Bên A: (Bên đặt hàng) –          …

Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng Read More »

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH … Hợp đồng số … / HĐTK Ngày … tháng … năm Hôm nay ngày … tháng … năm… …

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Read More »

Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại

Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Số: [SO HD]/HĐMG             – Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.             – Căn cứ Nghị định …

Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại Read More »

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn Pháp luật

Mẫu HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______***_______ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT SỐ:……………………….. Hợp đồng này được lập ngày …tháng … năm 20……, tại Hà Nội giữa các bên sau đây: BÊN A:……………………………………………………………………………….. …

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn Pháp luật Read More »

Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình

Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình (Công bố kèm theo văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng) MỤC LỤC Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp …

Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình Read More »

Mẫu Hợp đồng tư vấn Quản lý Dự án Án (PMC)

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Hợp đồng tư vấn Quản lý Dự án Án (PMC) Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Hợp đồng tư vấn Quản lý Dự án Án (PMC)(Công bố kèm theo văn bản số 99/BXD-KTTC ngày 17/1/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu …

Mẫu Hợp đồng tư vấn Quản lý Dự án Án (PMC) Read More »

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Phụ lục số 15: Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ …

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở Read More »

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)   MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG (Ban hành kèm thông tư …

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Read More »

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ———- BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ …

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở Read More »

1900.0191