Trang chủ - căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân khi giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng khác giá trị chuyển nhượng thực tế

căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân khi giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng khác giá trị chuyển nhượng thực tế

Giá để tính thuế khi mua bán nhà đất là trên hợp đồng công chứng hay thực tế

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Giá để tính thuế khi mua bán nhà đất là trên hợp đồng công chứng hay thực tế Chào luật sư, em tháng trước có đăng bán một căn nhà do bố mẹ để lại, tuy nhiên trên hợp đồng mà công chứng thì chỉ để giá là …

Giá để tính thuế khi mua bán nhà đất là trên hợp đồng công chứng hay thực tế Read More »

Biên bản kê khai tài sản, thu nhập

Bản kê khai tài sản, thu nhập là biên bản của cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước hoặc nhân viên trong doanh nghiệp) cần phải kê khai khối lượng tài sản hiện có nhằm mục đích tính toán tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm …

Biên bản kê khai tài sản, thu nhập Read More »

1900.0191