Đơn xin rút ra khỏi công đoàn

Đơn xin rút ra khỏi công đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng để trình bày quan điểm, nhu cầu với chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp quận, huyện) về nguyện vọng muốn rút ra khỏi công đoàn mà hiện cá nhân này …

Đơn xin rút ra khỏi công đoàn Read More »