Trang chủ - công văn

công văn

Công văn đề nghị phối hợp làm việc

Công văn đề nghị phối hợp làm việc là văn bản được lập ra để đề nghị về việc phối hợp thực hiện công việc. Công văn nêu rõ nội dung đề nghị, công việc cần phối hợp thực hiện. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: V/v đề nghị phối hợp làm việc …

Công văn đề nghị phối hợp làm việc Read More »

Công văn gia hạn hợp đồng thi công

Công văn gia hạn hợp đồng thi công được sử dụng khi công việc thi công không thể hoàn thành đúng thời hạn và cần có thêm thời gian để thực hiện công việc. CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: 07/CV-BGĐ V/v gia hạn hợp đồng thi công CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …

Công văn gia hạn hợp đồng thi công Read More »

Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng

Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng là văn bản do cơ quan, tổ chức,… gửi đến chủ thể có liên quan đề nghị về việc thanh toán hợp đồng xây dựng theo nội dung mà các bên đã xác lập trước đó khi một bên đã hoàn thành nghĩa vụ. Luật …

Công văn đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng Read More »

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới bên còn lại trong hợp đồng về việc ký phụ lục hợp đồng Mẫu Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã …

Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng Read More »

Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế

Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế: là biểu mẫu văn bản được 1 bên trong hợp đồng lập ra và gửi tới lãnh đạo của bên này về việc ký kết hợp đồng kinh tế với bên đó. Mẫu Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế CÔNG TY …Số …/… …

Công văn đề nghị ký hợp đồng kinh tế Read More »

Công văn chấp thuận gia hạn hợp đồng

Công văn chấp thuận gia hạn hợp đồng: là biểu mẫu văn bản của 1 bên sau khi nhận được văn bản đề nghị gia hạn hợp đồng của bên còn lại về việc gia hạn hợp đồng. Nếu chấp thuận sẽ gửi văn bản đồng ý về việc gia hạn hợp đồng. Mẫu Công …

Công văn chấp thuận gia hạn hợp đồng Read More »

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Công văn đề nghị, yêu cầu đối tác, đối phương thanh toán tiền theo hợp đồng, thỏa thuận trước đó sau khi phía bản thân đã thực hiện xong toàn bộ nội dung ghi nhận. Tổng quan Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng Công văn đề nghị thanh toán tiền theo …

Công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng Read More »

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT – BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng …

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Read More »

Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể tuân thủ thỏa thuận …

Công văn đề nghị tuân thủ hợp đồng Read More »

Công văn đề nghị thực hiện hợp đồng

Công văn đề nghị thực hiện hợp đồng là văn bản do một bên trong giao dịch hợp đồng xác lập nhằm đề nghị, yêu cầu bên còn lại thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay …

Công văn đề nghị thực hiện hợp đồng Read More »

Công văn rà soát quy hoạch cán bộ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Công văn rà soát quy hoạch cán bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG … ————– Số: …/… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày … tháng … năm ….. …

Công văn rà soát quy hoạch cán bộ Read More »

Công văn đồng ý gia hạn hợp đồng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Công văn đồng ý gia hạn hợp đồng CÔNG TY CỔ PHẦN XHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số:…./…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019 CÔNG VĂN ĐỒNG Ý GIA HẠN HỢP ĐỒNG …

Công văn đồng ý gia hạn hợp đồng Read More »

Công văn đề nghị sửa chữa nhà, căn hộ

Xu hướng chọn mua nhà chung cư để ở đã trở thành lựa chọn được hàng nghìn gia đình trẻ lựa chọn. Sử dụng thời gian dài chắc chắn căn hộ sẽ bị xuống cấp, việc cải tạo sửa chữa nhà chung cư là rất cần thiết để đảm bảo sự an toàn, khắc phục lại vẻ …

Công văn đề nghị sửa chữa nhà, căn hộ Read More »

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc được lập như thế nào, có những phần gì, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu do chúng tôi xác lập dưới đây. Định nghĩa Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc là …

Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc Read More »

Sự giống và khác nhau giữa Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, văn bản ủy quyền, công văn ủy quyền, quyết định ủy quyền

Sự giống và khác nhau giữa Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, văn bản ủy quyền, công văn ủy quyền, quyết định ủy quyền. Các căn cứ pháp luật, căn cứ nhận định tiêu biểu về vấn đề này Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015; Luật Sở hữu trí tuệ 2005; …

Sự giống và khác nhau giữa Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, văn bản ủy quyền, công văn ủy quyền, quyết định ủy quyền Read More »

1900.0191