đăng ký thường trú

Nhà đã bán nhưng chưa chuyển hộ khẩu có được tính là đã ở một nơi trên 5 năm không

Câu hỏi của khách hàng: Nhà đã bán nhưng chưa chuyển hộ khẩu có được tính là đã ở một nơi trên 5 năm không Xin giấy phép kinh doanh cầm đồ Xin tư vấn trường hợp này giúp em ạ, Em muốn xin giấy phép cầm đồ, hộ khẩu em ở quận 1 tới …

Nhà đã bán nhưng chưa chuyển hộ khẩu có được tính là đã ở một nơi trên 5 năm không Read More »

1900.0191