Làm mất cavet gốc của xe khi chưa sang tên thì phải làm sao?

Câu hỏi của khách hàng: Làm mất cavet gốc của xe khi chưa sang tên thì phải làm sao? Luật sư cho em hỏi : Em được người chú cho mượn 1 xe máy. Chú em đưa cho em cavet xe gốc, nay em vô tình làm mất cavet…..Em phải làm như như thế nào …

Làm mất cavet gốc của xe khi chưa sang tên thì phải làm sao? Read More »