Đang là đảng viên mà ngoại tình thì có chế tài gì nặng không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đang là đảng viên mà ngoại tình thì có chế tài gì nặng không Anh trai tôi đang là đảng viên nhưng lại ngoại tình và bị gia đình vợ phát hiện, giờ họ đe dọa sẽ khởi kiện và cho anh tôi bị kỷ luật nặng, tôi xin …

Đang là đảng viên mà ngoại tình thì có chế tài gì nặng không Read More »