Đang là du học sinh tại Mĩ thì có thể làm kinh doanh nhỏ, sử dụng websites để mua hàng hóa ship về Việt Nam được không ?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đang là du học sinh tại Mĩ thì có thể làm kinh doanh nhỏ, sử dụng websites để mua hàng hóa ship về Việt Nam được không ? Đang ở Mỹ và là du học sinh thì mình có thể làm kinh doanh nhỏ được không? Ví dụ: sử …

Đang là du học sinh tại Mĩ thì có thể làm kinh doanh nhỏ, sử dụng websites để mua hàng hóa ship về Việt Nam được không ? Read More »