Đang làm thủ tục ly hôn mà chồng cầm giấy tờ xe thì có kiện được không

Câu hỏi của khách hàng: Đang làm thủ tục ly hôn mà chồng cầm giấy tờ xe thì có kiện được không Cho em hỏi với mọi người em với chồng em chưa ly hôn mà sắp li hôn đang làm đơn mà chồng em nó cầm giấy tờ xe thì mình làm sao. Có …

Đang làm thủ tục ly hôn mà chồng cầm giấy tờ xe thì có kiện được không Read More »