Đang làm thủ tục sang tên cho đất nhưng bị gián đoạn thì có sao không

Câu hỏi của khách hàng: Đang làm thủ tục sang tên cho đất nhưng bị gián đoạn thì có sao không Xin chào. Ba mẹ mình có 1 lô đất nông nghiệp. Lúc ba mẹ còn sống có đến văn phòng công chứng làm thủ tục sang tên cho mình tuy nhiên thủ tục chưa …

Đang làm thủ tục sang tên cho đất nhưng bị gián đoạn thì có sao không Read More »