Đang nợ mà đem tài sản đi cho thì hợp đồng tặng cho có bị vô hiệu không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đang nợ mà đem tài sản đi cho thì hợp đồng tặng cho có bị vô hiệu không? Mọi người nghĩ sao về tình huống này ạ? Một người (A) được thừa kế di sản của một người (B), người A đang có nghĩa vụ trả nợ cho người …

Đang nợ mà đem tài sản đi cho thì hợp đồng tặng cho có bị vô hiệu không Read More »