Đang thử việc mà nghỉ thì phải bồi thường những gì

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đang thử việc mà nghỉ thì phải bồi thường những gì? Anh chị cho e hỏi chút, em kí hợp đồng với công ty,có hợp đồng thử việc,đào tạo nghề,lao động. Họ viết là thời gian đào tạo nghề 9 tháng -1 năm, sau thời gian đó người lao …

Đang thử việc mà nghỉ thì phải bồi thường những gì Read More »