Đảng viên có được xăm hình?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đảng viên có được xăm hình? Em là đảng viên thì có được xăm hình không, em có dự định xăm hình 1 bông hồng ở chân, cũng nhỏ thôi, tuy em là đảng viên nhưng hiện đang làm việc tự do ở công ty tư nhân nên …

Đảng viên có được xăm hình? Read More »