Đang xử phạt giao thông thì bị dắt xe về đúng hay sai

Câu hỏi của khách hàng: Đang xử phạt giao thông thì bị dắt xe về đúng hay sai Cho mình hỏi . Mình bị công an xã bắt xe . Vì lỗi không mũ bảo hiểm. Mình chịu phạt nhưng xin biên bản không cho, biểu về phường lập, mình có điện thoại đang nghe …

Đang xử phạt giao thông thì bị dắt xe về đúng hay sai Read More »