Nhà nước quy định không được đánh bạc dưới mọi hình thức, tại sao mấy website đánh bạc online vẫn hoạt động ?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nhà nước quy định không được đánh bạc dưới mọi hình thức, tại sao mấy website đánh bạc online vẫn hoạt động ? Em thì mù luật, các bác cho em hỏi chút. Nhà nước quy định không được đánh bạc dưới mọi hình thức, vậy sao mấy website …

Nhà nước quy định không được đánh bạc dưới mọi hình thức, tại sao mấy website đánh bạc online vẫn hoạt động ? Read More »