Đánh người rồi chặn không cho cấp cứu

Đánh người rồi chặn không cho cấp cứu thì hình phạt là gì, nên xử lý như thế nào Chào mọi người a Chuyện là gia đình em bị người ta lấn chiếm đất bằng việc đắp bờ đá sang. Hai bên có xảy ra lời qua tiếng lại. Bên đó sai rõ ràng nhưng …

Đánh người rồi chặn không cho cấp cứu Read More »