Đào ngũ xong có thể tái ngũ lại không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đào ngũ xong có thể tái ngũ lại không? Công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia quân ngũ đã đào ngũ vì lý do cá nhân, đã bị xử phạt và đã chấp hành xong, không còn vướng mắc gì cả thì sau …

Đào ngũ xong có thể tái ngũ lại không Read More »