Đất cho mượn từ năm 1976 nay muốn đòi lại thì có đòi được không

Câu hỏi của khách hàng: Đất cho mượn từ năm 1976 nay muốn đòi lại thì có đòi được không Xin cho em hỏi vấn đề này với ạ. Gia đình em có một mảnh đất tổ nghiệp tại xã HH, huyện HK, HT của ông bà để lại. Năm 1976, vì thương tình ông …

Đất cho mượn từ năm 1976 nay muốn đòi lại thì có đòi được không Read More »