Đất cho mượn từ năm 1981 có giấy cam kết thì có đòi được không?

Câu hỏi của khách hàng: Đất cho mượn từ năm 1981 có giấy cam kết thì có đòi được không? Nhà em có mảnh đất cho mượn từ năm 1981, có giấy cam kết thỏa thuận. Lâu rồi nên họ cất nhà ở rồi. Em là đời cháu, nay muốn có thể đòi lại đất …

Đất cho mượn từ năm 1981 có giấy cam kết thì có đòi được không? Read More »