Đất chưa có giấy tờ thì trả cọc có phải đền tiền cọc không?

Câu hỏi của khách hàng: Đất chưa có giấy tờ thì trả cọc có phải đền tiền cọc không? Dì mình và mẹ vừa bán 12 m đất chưa có giấy tờ nào công nhận, nhưng đã kí giấy nhận cọc rồi, trong giấy ghi nếu trả cọc đền gấp đôi. Cho mình hỏi chưa …

Đất chưa có giấy tờ thì trả cọc có phải đền tiền cọc không? Read More »