Đất chưa có sổ bị đo nhập vào nhà khác thì đòi lại thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Đất chưa có sổ bị đo nhập vào nhà khác thì đòi lại thế nào? Xin chào các bạn. chào các luật sư. mình có việc nhờ ai hiểu biết về luật đất đai giúp đỡ, vụ việc như sau Nhà mình có mảnh đất cạnh mảnh đất nhà chú …

Đất chưa có sổ bị đo nhập vào nhà khác thì đòi lại thế nào? Read More »