Đất đã mua nhưng bị thế chấp ở ngân hàng thì làm sao để tách thửa

Đơn xin xóa thế chấp

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản xin xóa thế chấp: Cá nhân sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất để bảo lãnh, thế chấp với mục đích vay vốn ngân hàng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc thuộc đối tượng được ngân hàng miễn hoàn thành nghĩa …

Đơn xin xóa thế chấp Read More »

Đất đã mua nhưng bị thế chấp ở ngân hàng thì làm sao để tách thửa

Câu hỏi của khách hàng: Đất đã mua nhưng bị thế chấp ở ngân hàng thì làm sao để tách thửa Mong anh chị em giúp đỡ. Mình mua một đám đất 500 triệu, mà đã giao 450 triệu còn 50 triệu đợi lấy sổ đỏ, đám đất đó chưa được tách vì diện tích …

Đất đã mua nhưng bị thế chấp ở ngân hàng thì làm sao để tách thửa Read More »

1900.0191