Đất đã sang tên hợp pháp thì có bị kiện để chia lại không?

Câu hỏi của khách hàng: Đất đã sang tên hợp pháp thì có bị kiện để chia lại không? Anh chị biết luật cho em hỏi việc này với ạ! Chuyện là ông bà nội em có 1 miếng đất 3ha và có 7 người con. Khi bà nội em mất không có để lại …

Đất đã sang tên hợp pháp thì có bị kiện để chia lại không? Read More »