Đất đã sang tên thì người thừa kế khác có được bồi thường đất khi thu hồi không

Câu hỏi của khách hàng: Đất đã sang tên thì người thừa kế khác có được bồi thường đất khi thu hồi không Mọi người ơi tư vấn cho em với. Cụ ngoại em có 2 người con gái. Bà ngoại em là con út. Cụ cùng với bà con cả đi khai hoang trên sơn …

Đất đã sang tên thì người thừa kế khác có được bồi thường đất khi thu hồi không Read More »