Đất đã sử dụng hơn 30 năm nhưng xã đã giao cho người khác trái thẩm quyền thì xử lý thế nào

Câu hỏi của khách hàng: Đất đã sử dụng hơn 30 năm nhưng xã đã giao cho người khác trái thẩm quyền thì xử lý thế nào Nhờ mọi người tư vấn chút nhé. Trước những năm 1986, gia đình mình đã cải tạo và tiến hành trồng hoa màu trên phần diện tích đất …

Đất đã sử dụng hơn 30 năm nhưng xã đã giao cho người khác trái thẩm quyền thì xử lý thế nào Read More »