Đất không thu thuế có bị thu hồi không

Câu hỏi của khách hàng: Đất không thu thuế có bị thu hồi không? Chào các anh chị! Cho em hỏi là nhà em có mảnh đất phần trăm sử dụng từ khoảng năm 1990 tuy đến khoảng năm 2011 do đất bạc màu nên gia đình không canh tác nữa nhưng cũng không trả lại …

Đất không thu thuế có bị thu hồi không Read More »